Lyre & Bow

FRISÖR

Om mig

She is now in a certain sense on the outside of what used to be her home, her most inside.
Per Nilsson
[She backs] into [her] own persona, like a shadow finding her body
Anne Carson

För oss människor handlar livet om att lägga sig i, att vårda våra drömmar och förverkliga dem så gott det går. Alla val är inte öppna, men några är det. Jag utbildade mig till administratör i Syrien, mitt hemland. Men jag utbildade mig också till frisör, ett yrke jag brinner starkt för. I Syrien jobbade jag som frisör, drev egen salong, och vann pris i den stora festivalen Damaskus International Festival for Beauty and Adorned. Omständigheterna flyttade mig till Förenade Arab Emiraten där jag fortsatte arbeta som frisör.

  Under hela denna tid skrev jag poesi, något jag dragits till under hela mitt liv och min första bok publicerades 2015, samma år jag kom till Sverige. Jag studerade till frisör även i Sverige.

Jag träffade min man under en uppläsning jag gjorde för tidskriften Provins på Galleri Verkligheten i Umeå 2017, men det är en annan historia som ändå hör ihop med helheten. Min poesi är inte bara skriven, utan kommer också till uttryck i de frisyrer jag skapar. Jag söker min persona som en skugga finner sin kropp och jag tar stor del i det sökandet.

Att förändra våra liv kan vara såväl hårt som svårt. Att förändra dem av nödvändighet är en prövning. Visst, våra liv förändras vare sig vi vill det eller inte. Vi blir till, hela vår tid här på jorden blir vi till. Men att bara bli till är att låta omständigheterna sköta tillblivelsen helt på egen hand, och det är ett val, att välja bort den förmåga vi faktiskt har att delta i tillblivelsen. På det sättet är vi mer än natur. Larven blir puppa, puppa fjäril eller mal, helt utan inblandning av det liv larv, puppa, fjäril eller mal är. Det hela är styrt utifrån.